Badminton

Formål:
Ifølge badmintonreglementet er badmintonafdelingens formål at samle klubbernes badmintonspillere til idrætsligt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder.

 

Aktiviteter:
Med start primo september og afslutning primo april afholdes holdturnering for seniorer og veteraner (35+ år). Holdturneringen spilles i adskillige kategorier hver med flere rækker, så der er god mulighed for at komme i kamp med jævnbyrdige modstandere. Kampene spilles i henholdsvis KFIU-hallen og de forskellige spillesteder som firmaerne selv stiller til rådighed.

Endvidere indbydes der til:

  • En double turnering i januar måned
  • FSKBH mesterskaberne i november
  • Deltagelse i Firmaidræt Open
  • Holdleder aften
  • Kurser - indenfor emnerne: slagteknik, såvel grundlæggende som videregående, fodarbejde, regel og taktikforståelse.
  • Årsmøde for badmintonafdelingen afholdes hvert år, normalt primo maj. På årsmødet drøftes afdelingens aktiviteter, uddeles præmier for den afsluttede holdturnering og badmintonudvalget vælges. Alle badmintoninteresserede fra FSKBH's klubber er velkomne, dog har kun 2 medlemmer pr. klub stemmeret.

 

Vil du vide mere om FSKBH's badmintonafdeling, så kontakt et af badmintonudvalgets medlemmer.