Årsmødet 2019

I N D K A L D E L S E

 

BADMINTONAFDELINGENS ÅRSMØDE

afholdes

Mandag den 13. maj 2019, kl. 19:00

 

i Valby-Hallen, mødelokale, Julius Andersensvej 3, 2450 København SV.

  

  1. Konstatering af fremmødte, stemmeberettigede repræsentanter
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af referent og stemmetællere
  4. Afdelingens beretning
  5. Indkomne forslag
  6. Orientering om regnskab og budget
  7. Valg af udvalgsmedlemmer for en periode af 2 år

-          Mari-Ann Egeskov Madsen – villig til genvalg

-          Kent Boye – villig til genvalg

  1. Eventuelt
  2. Overrækkelse af holdturneringspræmier.

 

            Der vil blive serveret øl, vand og sandwich, men kun til de, der har tilmeldt sig.

 

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være undertegnede i hænde senest 4 uger før mødet, 

 

det vil sige senest fredag den 12. april. 

Af hensyn til præmieoverrækkelsen anmodes alle klubber, der har opnået præmie, om at være repræsenteret. Alternativt kan der gives positiv tilbagemelding på at man ønsker en pokal, der efterfølgende afhentes i KFIU-hallen. Klubber der har kvalificeret sig til præmie, men ikke er repræsenteret ved årsmødet eller ikke er vendt positivt tilbage på ovennævnte, vil ikke få pokal.

 

Hver klub er berettiget til at møde med 2 stemmeberettigede repræsentanter. Øvrige interesserede er selvfølgelig meget velkomne.

 

Tilmelding til årsmøde, og/eller tilkendegivelse omkring pokal, sker ved at sende mail til Mari-Ann Badminton@fskbh.dk senest mandag den 29. april.

 

 

Med sportshilsen og på afdelingens vegne

 

Mari-Ann Egeskov Madsen

 

             
CVR: 32697208
Handelsbetingelser