Årsmøde 2017

Bowlingafdelingen indkalder hermed til årsmøde

 

torsdag den 27. april 2017 kl. 19.30

World Cup Hallen

Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent og stemmetællere
  3. Beretning
  4. Indkomne forslag
  5. Orientering om regnskab og budget
  6. Valg
  7. Pokaloverrækkelse
  8. Afslutning

 

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være afdelings-

formanden i hænde senest torsdag d. 30. marts 2017 på adressen:

 

Se forslag nr. 1: Klik her

Se forslag nr. 2/3: Klik her

Se formandens beretning: Klik her

 

Kaj J Wieczorek, Melissehaven 15 st. th., 2730 Herlev

Mail: kjw@hjortegaarden.dk

eller: bowling@fskbh.dk

 

Med venlig hilsen

Kaj J Wieczorek

Afdelingsformand