Årsmøde 2018

Bowlingafdelingen indkalder hermed til årsmøde

 

mandag den 23. april 2018 kl. 19.30

World Cup Hallen

Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent og stemmetællere
  3. Beretning
  4. Indkomne forslag
  5. Orientering om regnskab og budget
  6. Valg
  7. Pokaloverrækkelse
  8. Afslutning

 

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være afdelings-

formanden i hænde senest mandag d. 26. marts 2018 på adressen:

 

Se hele indbydelsen: Klik her  

forslag 1 reglement § 4.4 Pokalturnering: Klik her

forslag 2 reglement § 7 Licensordning: Klik her

forslag 3 ændringsforslag til 4.3.6: Klik her

forslag 4 ændringsforslag til 5.3.2 og 6.5.2: Klik her

Se formandens beretning: Klik her

 

Mikael Juul Jensen, Nordrupvej 31, 2700 Brøndshøj

Mail: mikaeljuul.cphbowling@gmail.com 

eller: bowling@fskbh.dk

 

Med venlig hilsen

Mikael Juul Jensen

Afdelingsformand