Indkaldelse til årsmøde 2018

Der indkaldes til afdelingsmøde

Torsdag den 7. juni 2018 klokken 19.30

Hos: 

IBBH, Tuborgvej 235, 2400 København NV

 

Dagsorden ifølge lovene.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet skal være afdelingsformanden i hænde

senest torsdag den 10. maj på nedenstående adresse:

 

Ann Bonnerup

Højvangsvej 6

2640 Hedehusene

Mail.: annbonnerup@hotmail.com

 

Der udsendes snarest herefter udførlig dagsorden samt formandens

beretning.

 

 

Med venlig hilsen

Ann Bonnerup

Afdelingsformand