Håndbold

Formål

I følge Håndboldreglementet er håndboldafdelingens formål at samle FSKBH-klubbernes håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt udvikle og fremme håndboldspillet under en sådan form og tone, at det virker fremmende for sundhed og trivsel.

Vil du vide mere om FSKBH's håndboldafdeling, så kontakt et af håndboldudvalgets medlemmer.

Aktiviteter

Håndboldafdelingens tilbud til FSKBH-klubbernes håndboldspillere er primært deltagelse i vore turnerings- og stævneaktiviteter, hvor vi hver sæson har nogle faste arrangementer omtalt nedenfor.

Indendørs vinterturnering afvikles hver vintersæson i de københavnske idrætshaller i perioden fra medio september til ultimo marts. Vi tilbyder turnering for dame senior, herre senior og mix senior.

Nytårsstævne afvikles hvert år i januar måned. Stævnet afholdes en lørdag og altid i Valby Hallen.

Årsmøde for håndboldafdelingen afholdes hvert år i april måned. På årsmødet drøfter vi håndbold-afdelingens aktiviteter, uddeler præmier for den netop afsluttede vintersæson og vælger håndboldudvalg. Alle håndboldinteresserede fra FSKBH's klubber er velkomne, dog har kun 2 medlemmer pr. klub stemmeret.

CVR: 32697208
Handelsbetingelser