Årsmødet 2019

Vær med til at påvirke fremtiden for håndboldafdelingen!

Din mening er vigtig!      

Din stemme tæller!

 

Den 2. maj 2019 kl. 18.00

KFIU hallen
Knuthenborgvej 24, 
2500 København

 

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Beretning fra udvalget
 4. Indkomne forslag (se nedenfor)
 5. Orientering af regnskab og budget
 6. Valg af udvalgsmedlemmer, for en 2-årig periode:
  1. Formand (Lea Lassen modtager ikke genvalg)
  2. Udvalgsmedlem (Bjarne Olsen modtager ikke genvalg, dommerpåsætning undtaget)
 7. Præmier uddeling til vinder af turneringen. (Tilmelding kræves)

 

Tilmelding til dagsordenen punkt 7 skal være formanden i hænde senest 2 uger før årsmødet på e-mail: frk_lassen@hotmail.com

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden i hænde
senest 4 uger før årsmødet på e-mail: frk_lassen@hotmail.com

Efter mødet vil der være spisning. Tilmelding til spisning skal ske senest 2 uger før årsmødet til frk_lassen@hotmail.com.

 

Med venlig hilsen
FSKBH Håndboldudvalget
Afdelingsformand
Lea Lassen

             
CVR: 32697208
Handelsbetingelser