Årsmøde 2019

Ordinært årsmøde

Tirsdag, den 16. april 2019 kl. 19.00

KFIU-Hallen, Knuthenborgvej 24, 2500 Valby

                                                                                       København, den 31. januar 2019

Dagsorden i henhold til Firmaidræt Storkøbenhavns vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning for 2018 (udsendes i FSKBH Repræsentantskabs årsmøde referat)
  3. Indkomne forslag.
  4. Orientering om regnskab og budget
  5. Valg

På valg er:

Leif Slangerup              Nordea (for 2 år)

Nyt udvalgsmedlem

  1. Afslutning

 

Forslag, der ønskes behandlet på mødet fremsendes til kontoret/udvalget

senest d. 19. marts 2019.
Hver klub er berettiget til at stille med to stemmeberettigede repræsentanter, men alle til aktiviteten hørende medlemmer er mødeberettigede.

Udvalget vil sørge for en let anretning samt øl/vand til deltagerne.

Tilmelding senest 9. april 2019.

 

På udvalgets vegne

31. januar 2019

 

Tilmelding kan ske til Leif Slangerup: Klik her

 

Venlig hilsen

Leif Slangerup

CVR: 32697208
Handelsbetingelser