Årsmøde 2020

Ordinært årsmøde

Tirsdag, den 26. maj 2020 kl. 19.00

KFIU-Hallen, Knuthenborgvej 24, 2500 Valby

                                                                                       København, den 31. marts 2020

Dagsorden i henhold til Firmaidræt Storkøbenhavns vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning for 2019: Klik her 
  3. Indkomne forslag.
  4. Orientering om regnskab og budget
  5. Valg

På valg er:

Elo Johansen              Enkeltmedlem

Nyt udvalgsmedlem

  1. Afslutning

 

Forslag, der ønskes behandlet på mødet fremsendes til kontoret/udvalget

senest d. 28. april 2020.
Hver klub er berettiget til at stille med to stemmeberettigede repræsentanter, men alle til aktiviteten hørende medlemmer er mødeberettigede.

Udvalget vil sørge for en let anretning samt øl/vand til deltagerne.

Tilmelding senest 13. maj 2020.

 

På udvalgets vegne

31. januar 2019

 

Tilmelding kan ske til Leif Slangerup: Klik her

 

Venlig hilsen

Leif Slangerup

             
CVR: 32697208
Handelsbetingelser

Firmaidræt Storkøbenhavn

Knuthenborgvej 24
2500 Valby
Tlf. 33 22 44 44
info@fskbh.dk

 

Privatlivs politik FSKBH

             
CVR: 32697208
Handelsbetingelser