Årsmøde 2019

 Årsmøde i skytte afdelingen. 2019

 13 maj  kl. 19

 Hermed indkaldes til årsmøde på Radiometer, Frederikssundsvej 254

 

 Dagsorden

 1, Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Valg af stemmetællere

 4. Beretning

 5. Indkomne forslag

 6. Orientering om regnskabet 2018

 6. Orientering om budget 2019.

 7. Fastsættelse af kontingent i skytteafdelingen

  8. Valg af udvalg a)  Formand Ole Thy Christensen afgår efter tur  (Ønsker genvalg)

      1. b) Udv. medlem Preben Jørgensen afgår efter tur (Ønsker ikke genvalg)

      1. c) Udv. medlem Benny Munk  afgår efter tur (Ønsker genvalg)                   

 Ikke på valg: Jan Wybrandt, Kim Nielsen, Per Vengfelt, Jesper Holde

 Afslutning

 

     Forslag der ønskes behandlet skal være Ole Thy i hænde senest den 15. april på ole1957@live.dk  

                

 Efter årsmødet vil der være præmie uddeling fra 15m. turnering og 15m. mesterskabet

 Med skytte hilsen

 FSKBH skytte afdeling

 V/ Ole Thy Christensen

  

             
CVR: 32697208
Handelsbetingelser