Regler

Firmaidræt StorKøbenhavn Sportsfiskeri

Konkurrenceregler
 
 

Generelt.

 • Alle fangster som deltager i konkurrencer, skal være fanget på sportslig vis med stang og hjul.
 • Kun fisk som er kroget foran bagerste gællekant, kan godkendes i konkurrencer.
 • Fisk som er fanget i den pågældende arts fredningsperiode, må ikke fiskes, og kan derfor heller ikke deltage.
 • Fisk som ikke overholder de lovbefalede mindstemål, skal genudsættes, og kan derfor ikke deltage.
 • Af alle deltagere på ture afholdt i danske farvande kræves der, at man besidder et dansk statsligt fisketegn.
 • Alle fisk som deltager i konkurrencer, kan kun indvejes af båd/tur leder med samme slags vægte (gælder dog ikke i Mörrum, hvor indvejning finder sted ved Laxens Hus).
 • Fangster måles i vægt. Der regnes aldrig i konditionsfaktor.
 • Med mindre andet er angivet, må der kun fiskes med en stang pr. deltager.
 • Alle fangster der deltager i konkurrencer, skal være fanget udelukkende af deltageren selv.
 • Der kan modtages hjælp til landing af fangster med gaf, net o. lign.
 • Hvis der er flere fangster med samme indvejet vægt, vil der ske lodtrækning om placeringerne.
 • Alle deltagere i arrangementerne har mulighed for at vinde præmierne.
 • Kun medlemmer af FSKBH kan vinde vandrepokaler o. lign.

Pirke/kaste fiskeri fra båd.

 • Pirke, blink osv. må kun være monteret med frit svingende kroge.
 • Der må monteres gummimak eller anden form for ophænger i pirkens top. Dog kun med en enkeltkrog.
 • Der må kun fiskes med et forfang ad gangen.
 • Torske- og makrelforfang må maks. være monteret med 3 enkeltkroge. Sildeforfang maks. 5 enkeltkroge.
 • Der er ingen begrænsninger i brugen af agn.
 • Der må fiskes med et flåd pr. stang.
 • Flåd må maks. være monteret med 3 enkelt eller 3-kroge under.
 • Ved konkurrencer hvor kaste og pirkeside skifter løbende, er det ikke tilladt at skifte med.
 • Der skal altid tages hensyn til personer med fisk på krogen. Evt. skal andet grej indtages under fighten.
 • Hvis skipper anser det for nødvendigt, kan der sejles efter fisken.
 • Ved deltagelse af flere både fordeles placeringer således:
  Eks. ved deltagelse af 3 både (2 små med 2 placeringer og en stor med 3 placeringer) i alt 7 placeringer:
  1. plads: Største fangst fanget på alle 3 både.
  2. plads: Største fangst på de to andre både.
  3. plads: Største fangst på den tredje båd.
  4. plads: Næststørste fangst fanget på alle 3 både.
  5. plads: Næststørste fangst fanget på de to andre både.
  6. plads: Næststørste fangst fanget på den tredje båd.
  7. plads. Tredjestørste fangst fanget på den store båd.

Art konkurrencer:

 • Reglerne for fiskeri efter de enkelte arter gælder for denne konkurrence.
 • Hver deltager må kun fiske med en stang ad gangen. Det er tilladt at have flere stænger samlet/monteret således at de er klar til brug, men de må IKKE stå i vejen for fiskeriet. Det betyder at de IKKE må stå op af rælingen.
 • Det er skipper og tur/båd lederen der bestemmer hvor der skal sejles.
 • På denne konkurrence vil pirke/kaste siden skiftevis lægges i læ.
 • Deltagerne beslutter selv hvilke fisk der skal indvejes – MAX. 5 fisk pr. art.
 • Alle "spisefisk", forudsat de overholder mindstemål og fredningstider, tæller med i konkurrencen.
 • De flade er hver sin art (Rødspætte, Skrubbe, Ising, Pighvar, Slethvar, Tunge – og andre fladfiskearter, som sjældent fangst blandt lystfiskere – er hver sin art)
 • Er der tvivl om en art (typisk fladfisk) er det tur/båd lederen, evt. i samråd med skipper, der bestemmer arten.
 • Afhængig af vejret vil tur/båd lederen beslutte om fiskene må indvejes urenset eller renset (med hoved, uden indvolde).
 • Fisk der holder målet men alligevel genudsættes tæller ikke med i vægten, men kan tælle som art og fisk, hvis de noteres hos tur/båd lederen som herefter skal se genudsætningen.
 • Der regnes point således (vinderen er den med flest point):
  • 50 point for hver art.
  • 10 point pr. fisk inden for hver art, dog max 5 fisk pr. art.
  • 1 point pr. kilo fisk (kun vægten for point givende fisk). De givne point rundes op til hele point
  • Ved point lighed gælder findes rækkefølgende ud fra følgende
   • Flest arter
   • Flest pointgivende fisk
   • Antal kilo af de pointgivende fisk
   • Er der stadig point lighed vil der ske lodtrækning.
   • Eksempel en deltager med 4 arter og 10 fisk på i alt 13,55 kilo vil få
    • 200 point for arterne
    • 100 point for fiskene
    • 14 point for vægten (13,55 rundet op)
    • alt i alt 314 point.

Fladfiskefiskeri konkurrencer:

 • Der må indvejes maks. 5 fisk pr. deltager. Man deltager med den samlede vægt af de 5 fisk.
 • Der må fiskes med et forfang (maks. 3 enkeltkroge) pr. stang og aldrig med mere end 4 enkeltkroge på hele rigget.
 • Der kan monteres pirk i stedet for blylod på forfanget.
 • Pirken kan monteres med en efterløber med en enkeltkrog.
 • Der er ingen begrænsninger i brugen af agn.

Hornfiskekonkurrencer:

 • Der må indvejes maks. 5 fisk pr. deltager. Man deltager med den samlede vægt af de 5 fisk.
 • Forfang med maks. 3 kroge må anvendes.

Makrelkonkurrencer:

 • Der må indvejes maks. 5 fisk pr. deltager. Man deltager med den samlede vægt af de 5 fisk.
 • Makrelforfang med maks. 3 kroge må anvendes.

Sildekonkurrencer:

 • Der må indvejes maks. 5 fisk pr. deltager. Man deltager med den samlede vægt af de 5 fisk.
 • Forfang med maks. 5 kroge må anvendes.

Torskekonkurrencer:

 • Der må indvejes en fisk pr. deltager.
 • Torskeforfang med maks. 3 kroge må anvendes, med mindre andet er angivet.

Put & Take:

 • Der må indvejes maks. 1 fisk pr. deltager.
 • De gældende regler for søen skal overholdes.
 • Alle typer fiskeri med stang er tilladt i konkurrencen.

Mörrum:

 • Der kan indvejes 1 fisk pr. deltager.
 • For at en fisk kan deltage i konkurrencen, skal den indvejes i Laxens indvejningssted.
 • De gældende regler for Mörrums åen skal overholdes.
 • Der må modtages hjælp til at lande fisk.

Disse regler er sidst ændret 19 oktober 2010

             
CVR: 32697208
Handelsbetingelser

Firmaidræt Storkøbenhavn

Knuthenborgvej 24
2500 Valby
Tlf. 33 22 44 44
info@fskbh.dk

 

Privatlivs politik FSKBH

             
CVR: 32697208
Handelsbetingelser