Svømning

Det er snart 1. september - og svømningen starter op igen. Det bliver på lidt andre præmisser i år, da Team Bade, som start, havde frataget os alle vores svømmetider.

Dette har svømmeafdelingens bestyrelse selvfølgelig opponeret kraftigt imod. Der har været en konstruktiv dialog imellem Team Bade, Lokaleudlån og os.

Derfor er vi nået til enighed om, at vi i den kommende sæson (1/9-17 - 30/4-18) svømmer således:

 

Tirsdage i Hillerødgade Svømmehal, Sandbjerggade 35, 2400 Kbh. N: kl 20 - 21. - 

Torsdage I Sundby Badet, Sundbyvestervej 50, 2300 Kbh. S: kl. 20 - 21.

NB:

Det er nu blevet meldt ud fra Københavns kommune, at Hillerødgade svømmehal først åbner til januar 2019. Vi har forespurgt kommunen om det er muligt at få en tid et andet sted? Dette mangler vi fortsat svar på. Vi vil dog henvise til vores svømmetid i Sundby badet om torsdagen

 

Der vil fortsat være vandgymnastik om tirsdagen i Hillerødgade. De 2 vanlige instruktører (Lea og Freja) er blevet enige om at deles om tirsdagen.

Husk at bestille svømmekort hos Leif Slangerup: lslang@post11.tele.dk

Vel mødt,

Sømmeafdelingen.

CVR: 32697208
Handelsbetingelser