Indkaldelse til årsmøde

Firmaidræt StorKøbenhavn Svømning

Indkaldelse til Årsmøde 2018
 

Svømmeafdelingen indkalder hermed til Årsmøde 2017
Tirsdag den 10. april 2018 kl. 19.00
i Radiometers Klublokaler, Frederikssundsvej 248, Brønshøj.

Dagsorden i henhold til Firmaidræt Storkøbenhavns vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent og stemmetællere
  3. Afdelingens beretning
  4. Indkomne forslag
  5. Orientering om regnskab og budget
  6. Valg af udvalgsmedlemmer:
  7. Afslutning

OBS! - Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være undertegnede i hænde senest den 13. marts 2018.

Hver klub kan stille med 2 stemmeberettigede medlemmer.
Enkeltmedlemmer har hver 1 stemme.

Med venlig hilsen
Gitte Nielsen

gittenuuk@hotmail.com
Svømmeafdelingen