Indbydelse til årsmøde 2018

 

  1. oktober 2018

 

Tennisafdelingen indbyder hermed til Årsmøde.

 

Onsdag den 21. november 2018, kl. 18.30 i KFIU Hallen 1. sal, Knuthenborgvej 24, 2500 Valby.

 

Hver klub kan stille med 2 stemmeberettigede, men alle er velkommen.

Af tilmeldingen skal det fremgå, hvor mange som møder for firmaet.

 

Præmier til årets vindere uddeles som altid på årsmødet mod forudgående tilmelding senest 14 dage før.

 

DAGSORDEN:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Afdelingens beretning
  4. Indkomne forslag
  5. Regnskab og budget til orientering
  6. Valg

Formanden skal vælges for 1 år (Patrick genopstiller)

Valg af turneringsleder for 2 år (Bertil genopstiller)

  1. Eventuelt

 

Forslag som ønskes behandlet på årsmødet skal være undertegnede i hænde senest den 24. oktober på mailen: rng@danskebank.dk.

 

Mødet forventes afsluttet senest kl. 19.30. Der vil efter mødet være fællesspisning og her er tilmelding også nødvendigt - senest tilmelding fredag den 24. oktober på samme mail.

 

På tennisudvalgets vegne

 

Patrick Christian Folmann Ørngreen

FSKBH Tennisformand

E-mail: rng@danskebank.dk