Indkaldelse årsmøde 2017

  1. oktober 2017

 

Tennisafdelingen indbyder hermed til Årsmøde.

 

Torsdag den 23. november 2017, kl. 19.00 i KFIU Hallen 1. sal, Knuthenborgvej 24, 2500 Valby.

 

Hver klub kan stille med 2 stemmeberettigede, men alle er velkommen.

Af tilmeldingen skal det fremgå, hvor mange som møder for firmaet.

 

Præmier til årets vindere uddeles som altid på årsmødet mod forudgående tilmelding senest 14 dage før.

 

DAGSORDEN:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Afdelingens beretning
  4. Indkomne forslag
  5. Regnskab og budget til orientering
  6. Valg

Formanden skal vælges for 1 år (Patrick genopstiller)

Turneringsleder Bertil Jønsson er valgt for 2år, og har 1år tilbage.

  1. Eventuelt

 

Forslag som ønskes behandlet på årsmødet skal være undertegnede i hænde senest den 26. september på mailen: rng@danskebank.dk

 

Mødet forventes afsluttet senest kl. 20.30. Der vil efter mødet være fællesspisning og her er tilmelding også nødvendigt - senest tilmelding fredag den 17. november på samme mail.

 

På tennisudvalgets vegne

 

Patrick Christian Folmann Ørngreen

FSKBH Tennisformand

E-mail: rng@danskebank.dk