Administrative dokumenter

Administrative dokumenter for Firmaidræt StorKøbenhavn

Godtgørelse
Skema til afholdte udgifter:
fskbh bilag til godtgørelse af afholdte udgifter 
 

Retningslinier
Fælles retningslinier vedrørende forplejning ved møder og stævner, uniformering for afdelingerne samt dækning af udgifter i forbindelse med rejser og udvalgte hold:
fskbh Retningslinier forplejning uniformering rejser

 

Regelsæt
Regelsæt for deltagelse/gaver til klubber/personer:
fskbh Regelsæt for gaver ved mærkedage

 

Opgave- og funktionsbeskrivelser for afdelingsudvalg – minimumskrav
Her kan du som afdelingsformand/-medlem finde en oversigt for de opgaver og funktioner der forventes af dig i forbindelse med dit udvalgsarbejde i Firmaidræt StorKøbenhavn:
fskbh Afdelinger opgave og funktionsbeskrivelse

 

Mødekalender
Mødekalender for Firmaidræt StorKøbenhavn:
fskbh Mødekalender

 

Historisk oversigt
Historisk oversigt over valgte personer i Firmaidræt StorKøbenhavn:
fskbh Historisk oversigt over valgte personer
             
CVR: 32697208
Handelsbetingelser