Klub indberetning 2017

Til samtlige medlemsklubber af Firmaidræt StorKøbenhavn 20. december 2017 Klubindberetningsskema 2017.

Klubindberetningsskema for perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017. Klik her

VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SKEMAET: Klik her

Skemaet består af 2 ark; et med klubinformationer og et med medlemstal.

Udfyld venligst skemaet omhyggeligt og returner det med underskrift på forsiden til den på skemaet angivne mailadresse.

Ved elektronisk fremsendelse er det nok at taste underskriften, da vi gemmer mailen som dokumentation.

Skemaet kan også printes og sendes som brev. Adressen står også på skemaet.

Alle medlemsklubber er forpligtet til at udfylde og indsende skemaet, jf. Firmaidræt StorKøbenhavns vedtægter § 6.3. Klubber, der ikke indsender indberetningsskemaet, skal betale et gebyr fastsat af repræsentantskabsmødet = 400,00 kr.

Sidste frist for indsendelse af skemaet er den 15. januar 2018.

De indberetningstal som klubberne indberetter, er et vigtigt redskab, til at danne grundlag for de tilskud som Dansk Firmaidrætsforbund via tipsmidlerne udbetaler til Firmaidræt StorKøbenhavn.

Disse tilskud er medvirkende til at vore aktiviteter kan udbydes til en fornuftig pris. DIF, DGI og Firmaidrætten har i fælleskab udviklet Centralt Forenings Register (CFR), hvor vi (Firmaidræt StorKøbenhavn) fremover skal registreres vores klubbers medlemstal, senest den 31. januar.

VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SKEMAET: Klubber som er medlem af en af de andre hovedorganisationer (DIF eller DGI), kan sende en kopi af deres elektroniske indberetning til medlemsregistret.

Aktive medlemmer Klubben skal registrere alle sine aktive medlemmer.

Aktive medlemmer defineres som medlemmer, der selvstændigt har indmeldt sig i foreningen og har betalt kontingent for aktivt medlemskab i løbet af året i minimum 3 måneder.

På arbejdspladser med firmaidrætsaktiviteter, hvor der ikke er dannet en egentlig klub, er udøverne at regne for medlemmer alligevel.

Bestyrelsesmedlemmer, trænere, æresmedlemmer med flere, som har frikontingent tælles også med som aktive medlemmer.

Det samme medlem kan kun tælles med en gang pr. kalenderår pr. klub/afdeling. Flerstrengede klubber

Klubber med flere aktiviteter for samme kontingent, må klubben samlet kun medlemsregistrere det antal medlemmer, som har betalt aktivt kontingent.

Klubber med flere aktiviteter og hvor afdelingerne har selvstændig økonomi og afdelingen har eget foreningsnummer i CFR medlemsregistrerer deres egne medlemmer.

Spørgsmål kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen Henrik Lindby

Tlf:3322 4444

E-mail: info@fskbh.dk