Indkaldelse årsmøde 2019

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn

 

Hermed indkaldes der til repræsentantskabsmøde
Tirsdag den 30. april 2019 kl. 18.00.
 
Repræsentantskabsmødet vil blive afholdt i:
 
Rødovregård - (LOEN)
Kirkesvinget 1
2610 Rødovre

Mødet starter kl. 18.00 og umiddelbart efter mødet serveres stegt flæsk med persille sovs.
Der vil være øl og vand under mødet.
 
OBS! - Af hensyn til bestilling af mad, bedes tilmelding til spisning ske senest:

Tirsdag den 23. april 2019 på e-mail: info@fskbh.dk

 

DAGSORDEN:

 1. Konstituering af fremmødte
   
 2. Valg af dirigent
   
 3. Godkendelse af forretningsorden 
   
 4. Beretning fra bestyrelsen 
   
 5. Behandling af det reviderede regnskab -
   
 6. Behandling af indkomne forslag 
   
 7. Behandling af forslag til kontingent 
   
 8. Orientering om budget for foreningen og for afdelingerne 
   
 9. Valg i henhold til vedtægterne 
   
 10. Eventuelt
   

Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være Firmaidræt StorKøbenhavn, i hænde senest Tirsdag den 02. april 2019 info@fskbh.dk

Venlig hilsen

Jeanette Thornberg, Formand

Henrik Lindby, Forretningsfører

Tef.: 33 22 44 44

E-mail: info@fskbh.dk