Indkaldelse

Firmaidræt StorKøbenhavn

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn
 

Hermed indkaldes der til repræsentantskabsmøde
Mandag den 30. april 2018 kl. 18.00.
 
Repræsentantskabsmødet vil blive afholdt i:
 
Rødovregård - (LOEN)
Kirkesvinget 1
2610 Rødovre

Mødet starter kl. 18.00 og umiddelbart efter mødet serveres stegt flæsk med persille sovs.
Der vil være øl og vand under mødet.
 
OBS! - Af hensyn til bestilling af mad, bedes tilmelding til spisning ske senest

mandag den 23. april 2018 på e-mail: info@fskbh.dk

 

DAGSORDEN:

 1. Konstituering af fremmødte
   
 2. Valg af dirigent
   
 3. Godkendelse af forretningsorden
  - Hent forretningsorden her
   
 4. Beretning fra bestyrelsen
  - Hent beretningen her
   
 5. Behandling af det reviderede regnskab
  - Hent regnskab og budget for FSKBH her
  - Hent interne revisorers påtegning her
  - Hent den uafhængige revisors påtegning her
   
 6. Behandling af indkomne forslag
  - Hent 1. forslag - fusion mellem FSKBH og KFIU  her
  - Hent 2. forslag - RIF her 
                                                                                                         
 7. Behandling af forslag til kontingent
  - Hent kontingentforslag her
   
 8. Orientering om budget for foreningen og for afdelingerne
  - Hent regnskab og budget her
   
 9. Valg i henhold til vedtægterne
  - Hent valgliste her
   
 10. Eventuelt
   

Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være Firmaidræt StorKøbenhavn, i hænde senest mandag den 02. april 2018 info@fskbh.dk

Venlig hilsen

Jeanette Thornberg, Formand

Henrik Lindby, Forretningsfører

Tef.: 33 22 44 44

E-mail: info@fskbh.dk

 

 

Udskriv denne side