Indbydelse til badminton holdturneringen 2022-23 

 

FSKBH har herved fornøjelsen af at indbyde til badmintonholdturnering.

Holdturneringen afvikles i perioden september til april.

Holdturneringen udskrives i følgende 6 kategorier:

Kategori

Antal spillere

Antal kampe pr match

Holdgebyr

Baneleje *)

Senior 6

2 damer og 4 herrer

8 kampe (3 HS, 1 DS, 2 HD, 1 DD, 1 MD)

510 kr.

380 kr. pr. holdkamp

Specialrække, senior 6

2 damer og 4 herrer

7 kampe (2 HS, 2 HD, 1 DD, 2 MD)

510 kr.

380 kr. pr. holdkamp

Senior 4

4 personer (m/k)

4 kampe (4 doubler)

390 kr.

290 kr. pr. holdkamp

Veteran 6

2 damer og 4 herrer

– veteraner (35+ år)

6 kampe (3 HD, 1 DD og 2 MD)

510 kr.

360 kr. pr. holdkamp

Veteran 4

4 personer (m/k) - veteraner

4 kampe (4 doubler)

390 kr.

290 kr. pr. holdkamp

Minihold

2 herrer og 1 dame

3 kampe (2 mix, 1 HD)

320 kr.

200 kr. pr. holdkamp

*) Baneleje betales kun af hjemmeholdet, og kun hvis hjemmeholdet ikke selv kan stille baner til rådighed, denne betaling opkræves efter turneringen er lagt.

 Reglerne for holdturneringen kan findes på FSKBH’s hjemmeside. Specielt skal fremhæves:

  1. Holdet er forpligtet til at spille sine udekampe på den dag, hvor modstanderne (hjemmeholdet) har egne baner; til gengæld har man så selv ret til sine hjemmekampe på egne tidspunkter, også selv om modstanderne nødigt spiller den dag. Reglen er at hjemmeholdet bestemmer – men badmintonbestyrelsen opfordrer i øvrigt holdlederne til i god sportsånd at finde en løsning.
  2. Hjemmekampe skal kunne afvikles uden for normal arbejdstid dvs. tidligst klokken 17 på hverdage, eller på lørdage og søndage tidligst klokken 10. Til hjemmekampe skal klubben råde over 2 baner i 2 timer; dog 2 baner i 1½ time (men ikke kun 1 time!) ved kampe i senior 4 og veteran 4. Til miniholdkampe skal man råde over 1 bane i 2 timer.
  3. Hverdagskampe startende allerede klokken 16 kan som udgangspunkt ikke tillades, da kun få hold kan spille på dette tidlige tidspunkt. Har et hold hjemmebane klokken 16, har modstanderen ret til at forlange kampen flyttet til et andet tidspunkt; flyttes kampen til KFIU-hallen betaler hjemmeholdet for banen/flytningen. Det samme gælder kampe, der starter meget tidligt, det vil sige før klokken 10, i weekenden.
  4. Ud over holdgebyret skal hjemmeholdet selv betale alle omkostninger, der er forbundet med at stille baner til rådighed for holdkampens afvikling. Hvis klubben ikke selv råder over en hjemmebane, betales en baneleje pr. holdkamp på ”hjemmebane” jfr. oversigten ovenfor.
  5. Aldersgrænsen for at spille på hold i veteran 6 og veteran 4-rækkerne er, at spilleren skal være fyldt 35 år inden 1. september. Det skal bemærkes, at old boys-begrebet er erstattet af veteran.
  6. Alle tilmeldte hold bliver fordelt i rækker primært (men ikke udelukkende) på grundlag af holdenes placering i sidste sæsons holdturnering. Nytilmeldte hold indplaceres efter formodet spillestyrke. I begge tilfælde kan turneringsledelsen vælge at indplacere anderledes.
  7. Er der ønsker om en særlig indplacering, skal dette meddeles turneringsledelsen allerede ved tilmeldingen – det er umuligt for os at ændre i turneringsprogrammet senere!
  8. ”Hjemmeholdet” (det i programmet førstnævnte hold) betaler for alle bolde, der bruges i holdkampen. Vi tilstræber at hvert hold får cirka halvdelen af kampene på hjemmebane.
  9. Ved udsatte kampe er det de 2 holdledere, der selv aftaler ny dato. Denne dato skal være aftalt og rapporteret til turneringsledelsen senest 4 uger efter den oprindelige spilledato. Og kampen skal være spillet senest 8 uger efter den oprindelige spilledato, dog senest med udgangen af april. Ender den udsatte kamp med ikke at blive spillet, tabes kampen af det hold, som bad om ændring af den oprindelige Vi opfordrer holdlederne til at udvise sportsånd og ikke spekulere i dette.
  10. Husk at ”minihold”-rækken er et godt tilbud til de firmaer, som kun har ganske få spillere, og som måske ellers ikke ville deltage i turneringen.

 
Ved udfyldelse af tilmeldingsblanketten er det vigtigt, at holdet husker at anføre datoer, hvor holdet på forhånd ved, at de ikke kan spille, f.eks. på grund af interne firmaarrangementer, deltagelse i andre idrætsarrangementer, efterårs- og vinterferie etc. 

 

Hvis I vælger ikke at tilmelde jer, så send os også lige en mail om dette, så sparer vi en ”rykker” på et tidspunkt. Og endelig opfordrer vi alle til at spørge venner og bekendte i andre firmaer om de ikke også skal spille med, så vi får mere liv i vores turnering.

Turneringsprogrammet forventes at være klar primo august, hvor det vil blive offentliggjort på badmintonafdelingens hjemmeside www.fskbh.dk/badminton

 

Betalingen til holdturneringen skal ske online nederest på siden. 

Tilmelding og betaling til holdturneringen skal ske senest fredag den 01. juli

TILMELDINGSBLANKET  skal sendes til badmintontilmelding@fskbh.dk

Udover tilmeldingsblanketten skal klubberne for hvert tilmeldt hold udfylde deltagerliste opstillet i singlestyrkeorden. Deltagerlisten kan fremsendes sammen med tilmeldingsblanketten eller sendes særskilt senest dagen før holdets første kamp.

 

Holdturnering 2022/23

Badminton senior 6
Tilmeldingen er overstået

Badminton Specialrække, senior 6
Tilmeldingen er overstået

Badminton senior 4
Tilmeldingen er overstået

Badminton veteran 6
Tilmeldingen er overstået

Badminton veteran 4
Tilmeldingen er overstået

Badminton minihold
Tilmeldingen er overstået