Årsmøde

Tirsdag, den 20. april 2021 kl. 19.00

KFIU-Hallen, Knuthenborgvej 24, 2500 Valby

                                                                                       København, den 21. januar 2021

Dagsorden i henhold til Firmaidræt Storkøbenhavns vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning for 2020 
  3. Indkomne forslag.
  4. Orientering om regnskab og budget
  5. Valg

       På valg er:

       Leif Slangerup  Nordea          for 2 år

       Elo Johansen   Enkeltmedlem (ikke villig til genvalg)

  1. Afslutning

Forslag, der ønskes behandlet på mødet fremsendes til kontoret/udvalget senest d. 23. marts 2021.


Hver klub er berettiget til at stille med to stemmeberettigede repræsentanter, men alle til aktiviteten hørende medlemmer er mødeberettigede.

Udvalget vil sørge for en let anretning samt øl/vand til deltagerne.

Tilmelding senest 13. april 2021.

På udvalgets vegne

Tilmelding: lslang@post11.tele.dk

Leif Slangerup