Årsmøde i skytte afdelingen. 2021

 21. juni  kl. 19

 Hermed indkaldes til årsmøde på skydebanen, Frihedens idrætscenter, Hvidovrevej 446, 2600 Hvidovre

 

 Dagsorden

 1, Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Valg af stemmetællere

 4. Beretning

 5. Indkomne forslag

 6. Orientering om regnskabet 2020

 6. Orientering om budget 2021

 7. Fastsættelse af kontingent i skytteafdelingen

  8. Valg af udvalg

          a) Formand Ole Thy Christensenafgår efter tur  (Ønsker genvalg)

          b) Udv. medlem Benny Munk afgår efter tur (Ønsker genvalg)                   

          Ikke på valg: , Jan Wybrandt, Kim Nielsen, Per Vengfelt, Jesper Holde

 Afslutning

 

Forslag der ønskes behandlet skal være Ole Thy i hænde senest den 25. maj på ole1957@live.dk  

                

 

 

Med skytte hilsen

 FSKBH skytte afdeling

 V/ Ole Thy Christensen

             
CVR: 32697208
Handelsbetingelser

Firmaidræt Storkøbenhavn

Knuthenborgvej 24
2500 Valby
Tlf. 33 22 44 44
info@fskbh.dk

 

Privatlivs politik FSKBH

             
CVR: 32697208
Handelsbetingelser