Indkaldelse

Firmaidræt StorKøbenhavn

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn
 

Hermed indkaldes der til repræsentantskabsmøde torsdag den 28. april 2022

 
Repræsentantskabsmødet vil blive afholdt i:
 
Rødovregård - (LOEN)
Kirkesvinget 1
2610 Rødovre

Mødet starter kl. 18.00 og umiddelbart efter mødet serveres stegt flæsk med persille sovs. 
Der vil være øl og vand under mødet.
 
OBS! - Af hensyn til bestilling af mad, bedes tilmelding til spisning ske senest

Tirsdag 19. april 2022 på e-mail: info@fskbh.dk

 

DAGSORDEN: 

Dagsorden til print: Klik her

 1. Konstituering af fremmødte
   
 2. Valg af dirigent
   
 3. Godkendelse af forretningsorden
  - Hent forretningsorden her
   
 4. Beretning fra bestyrelsen
  - Hent beretningen her
   
 5. Behandling af det reviderede regnskab
  - Hent regnskab 2021 og budget 2022 for FSKBH her
  - Hent interne revisorers påtegning her
  - Hent den uafhængige revisors påtegning her
   
 6. Behandling af indkomne forslag     
   - Hent forslag 1: Bestyrelsens forslag til behandling - forslag til vedtægtsændringer
                              
 7. Behandling af forslag til kontingent
  - Hent kontingentforslag her
   
 8. Orientering om budget for foreningen og for afdelingerne
  - Hent regnskab 2021 og budget 2022 her
   
 9. Valg i henhold til vedtægterne
  - Hent valgliste her
   
 10. Eventuelt
   

Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være Firmaidræt StorKøbenhavn, i hænde senest torsdag den 31. marts 2022  info@fskbh.dk

 

Venlig hilsen

Jeanette Thornberg, Formand

Henrik Lindby, Forretningsfører

Tef.: 33 22 44 44

E-mail: info@fskbh.dk

 

 

Udskriv denne side