Bliv medlem hos Firmaidræt StorKøbenhavn

Generelt

Firmaidræt StorKøbenhavn udsender et ugentligt nyhedsbrev via e-mail, som indeholder indbydelser/resultater til/fra turneringer og stævner samt anden relevant information fra både os selv og vores samarbejdspartnere.
 
Priserne for deltagelse i stævner og arrangementer vil fremgå af de respektive indbydelser.
 
Hvis I ønsker at oprette en klub har vi et sæt standard vedtægter som I kan benytte eller bruge som udgangspunkt: Forslag til standardvedtægter for klubber
 

 Vigtigt!

Husk at gennemlæse vores vedtægter: Vedtægter for Firmaidræt StorKøbenhavn
 
Følgende uddrag af vores vedtægter §6 omhandler medlemsforpligtelser:
  • Medlemmerne er underlagt foreningens vedtægter, regler og trufne afgørelser.
  • Klubbernes interne organisation er foreningen uvedkommende – blot skal alle medlemsklubber oplyse én ansvarlig kontaktperson til foreningen.
  • Det påhviler klubberne hvert år at fremsende indberetning til foreningen efter bestyrelsens anvisninger.
  • Klubber, der ikke indsender indberetningsskema, skal betale et gebyr fastsat af repræsentantskabet.
  • Ved restance kan bestyrelsen udelukke en klub/enkeltmedlem fra deltagelse i foreningens aktiviteter.

 

Kontingent Klubber:
Kontingent opkræves en gang årligt.
  1. Klubber som deltager i op til 3 idrætsgren opkræves 600,00 kr. 
  2. Klubber som deltager i 4 til 6 idrætsgrene opkræves 1.200,00 kr.
  3. Klubber som deltager i 7 eller flere idrætsgrene opkræves 1.800,00 kr.
Nye klubber betaler 600,00 kr., dog opkræves et forholdsmæssigt kontingent ved indmeldelse i løbet af året. (halvårlig 300,00 kr. 1/7 )

Enkeltmedlem: Enkeltmedlemmer opkræves 100,00 kr. om året i kontingent. (halvårlig 50,00 kr. fra 1/7)

 

 

Medlemsskaber

Hvis du ikke kan/vil udfylde nogle punkter, skal du bare skrive *


Hvis du ikke kan/vil udfylde nogle punkter, skal du bare skrive *