Bliv medlem af Firmaidræt Storkøbenhavn

Få tilbud og inspiration til at blive en aktiv arbejdsplads og dyrke sammenholdet med kollegaerne!

Medlemsskaber

Hvis du ikke kan/vil udfylde nogle punkter, kan du skrive *


Hvis du ikke kan/vil udfylde nogle punkter, kan du skrive *


Med et arbejdsplads-/klubmedlemskab hos Firmaidræt Storkøbenhavn får alle kolleger på din arbejdsplads:

 

 

Generel information om medlemskab i Firmaidræt Storkøbenhavn

Kontingent opkræves én gang årligt. Udmeldelse skal ske inden 30/11.

Priserne for deltagelse i stævner og arrangementer vil fremgå af de respektive sider/indbydelser.

Medlemskab for arbejdspladser
Som arbejdsplads/klub koster et årsmedlemsskab 800 kr. uanset hvor mange aktiviteter/arrangementer, I deltager i.

Melder I jer ind efter 1/7 betales halvt kontingent for indeværende år.

Hvis I ønsker at oprette en klub, har vi et sæt standard vedtægter, som I kan benytte eller bruge som udgangspunkt: Forslag til standardvedtægter for klubber
 

Enkeltmedlemskab
Ønsker du at indmelde dig som enkeltperson, er det også muligt.
Enkeltmedlemmer opkræves 100,00 kr. om året i kontingent. (50,00 kr. ved indmeldelse efter 1/7).
 

Medlemsforpligtelser
Her kan du læse vedtægterne for Firmaidræt Storkøbenhavn

Følgende uddrag af vores vedtægter §6 omhandler medlemsforpligtelser:

  • Medlemmerne er underlagt foreningens vedtægter, regler og trufne afgørelser.
  • Klubbernes interne organisation er foreningen uvedkommende – blot skal alle medlemsklubber oplyse én ansvarlig kontaktperson til foreningen.
  • Det påhviler klubberne hvert år at fremsende indberetning til foreningen efter bestyrelsens anvisninger.
  • Klubber, der ikke indsender indberetningsskema, skal betale et gebyr fastsat af repræsentantskabet.
  • Ved restance kan bestyrelsen udelukke en klub/enkeltmedlem fra deltagelse i foreningens aktiviteter.