Deltagerberettigelse

Firmaidræt StorKøbenhavn

Deltagerberettigelse i Firmaidræt StorKøbenhavns turneringer, stævner og arrangementer
 
 

1. Deltagerberettiget i Firmaidræt Storkøbenhavns turneringer, stævner og arrangementer er medlemmer af klubber og enkeltmedlemmer optaget jfr. vedtægternes § 4. Ved online tilmelding/betaling og mod minimum 20% højere deltagergebyr kan ikke- medlemmer inviteres til at deltage i stævner og arrangementer.
 
2. Endvidere skal den deltagerberettigede opfylde evt. særlige krav i afdelingens reglement.
 
3. Klubberne er overfor Firmaidræt StorKøbenhavn ansvarlig for, at de er berettiget til at benytte vedkommende deltager. I tilfælde af protest mod en formodet ulovlig deltager påhviler det den anklagedes klub at bevise lovligheden. Hvis lovligheden ikke kan dokumenteres, er den anklagede at betragte som værende ulovlig.
 
4. Firmaidræt StorKøbenhavns enkeltmedlemmer kan deltage i alle træningsarrangementer og i enkeltstående arrangementer i form af stævner, ture mv. Dette gælder også for tilmelding af enkeltmedlemmer i stævner, hvor der skal være flere deltagere for at kunne deltage i f.eks. en herre double i badminton, en triple i petanque eller et hold i beachvolley. Et enkeltmedlem kan tilmelde sig til løbende holdturneringer, dog kan der max være et enkeltmedlem pr. hold, f.eks. fodbold, håndbold, bordtennis, badminton, bowling, petanque, mv.
 
5. Hvis afdelingens reglement tillader det, kan der i dens holdturneringer og -stævner deltage holdfællesskaber, som er hold sammensat af deltagere fra to eller flere medlemsklubber. Ved tilmeldingen skal samtidig oplyses hvilket af holdfællesskabets klubber, der i forhold til Firmaidræt StorKøbenhavn er ansvarlig for holdfællesskabet.
 
6. Klubber og medlemmer, som er tilsluttet andre foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund, er deltagerberettigede i Firmaidræt StorKøbenhavns turneringer, stævner og arrangementer efter bestyrelsens retningslinjer.
 
7. Klubber og medlemmer, som ikke er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn, kan ikke blive mestre eller repræsentere Firmaidræt StorKøbenhavn.

Vedtaget på det stiftende repræsentantskabsmøde den 24. november 2009.
Ændret på bestyrelsesmøde den 10. februar 2011.
Ændret på bestyrelsesmøde den 9. oktober 2014.
Ændret på bestyrelsesmøde den 9. september 2021.
Ændret på bestyrelsesmøde den 13. april 2023.

 

Udskriv denne side