Badminton holdturnering Firmaidræt Storkøbenhavn

Indbydelse til badminton holdturnering sæson 23/24

Tilmelding foregår nederst på siden.

Firmaidræt Storkøbenhavn har herved fornøjelsen af at indbyde alle vores klubber til badmintonholdturnering.
Holdturneringen forventes afviklet i perioden september til april.

Holdturneringen udskrives i følgende 6 kategorier:

Kategori

Antal spillere

Antal kampe pr match

Holdgebyr

Baneleje *)

Senior 6

2 damer og 4 herrer

8 kampe (3 HS, 1 DS, 2 HD, 1 DD, 1 MD)

510 kr.

380 kr. pr. holdkamp

Specialrække, senior 6

2 damer og 4 herrer

7 kampe (2 HS, 2 HD, 1 DD, 2 MD)

510 kr.

380 kr. pr. holdkamp

Senior 4

4 personer (m/k)

4 kampe (4 doubler)

390 kr.

290 kr. pr. holdkamp

Veteran 6

2 damer og 4 herrer

– veteraner (35+ år)

6 kampe (3 HD, 1 DD og 2 MD)

510 kr.

360 kr. pr. holdkamp

Veteran 4

4 personer (m/k) - veteraner (35+ år)

4 kampe (4 doubler)

390 kr.

290 kr. pr. holdkamp

Minihold

2 herrer og 1 dame

3 kampe (2 mix, 1 HD)

320 kr.

200 kr. pr. holdkamp

*) Baneleje betales kun af hjemmeholdet, og kun hvis hjemmeholdet ikke selv kan stille baner til rådighed. Denne betaling opkræves efter turneringen er lagt.

HD = Herre Double

DD = Dame Double 

MD = Mix Double

HS = Herre Single

DS = Dame Single

Sådan tilmelder I et hold

  1. Køb et medlemskab hos Firmaidræt Storkøbenhavn - medmindre I allerede har et. Du kan finde oversigten over vores klubber her.
  2. Tilmeld jer de(n) kategori(er), som I ønsker at spille med i.
  3. Husk at anfør de datoer, hvor holdet på forhånd ved, at de ikke kan spille, f.eks. på grund af interne firmaarrangementer, deltagelse i andre idrætsarrangementer, efterårs- og vinterferie etc. 
  4. Hvis I bruger egen hal/bane til afvikling af hjemmekampe, skal i udfylde følgende blanket og sende den til badmintontilmelding@fskbh.dk.
  5. Hurtigst muligt og senest dagen før jeres første kamp, skal I udfylde følgende blanket med deltagerliste for jeres hold opstillet i singlestyrkeorden. 

 

*Ved udfyldelse af tilmeldingsblanketten er det vigtigt, at holdet husker at anføre datoer, hvor holdet på forhånd ved, at de ikke kan spille, f.eks. på grund af interne firmaarrangementer, deltagelse i andre idrætsarrangementer, efterårs- og vinterferie etc. 

Tilmelding og betaling

Tilmeldingsfrist d. 16. juni


Tilmeldingsfrist d. 16. juni


Tilmeldingsfrist d. 16. juni


Tilmeldingsfrist d. 16. juni


Tilmeldingsfrist d. 16. juni


Tilmeldingsfrist d. 16. juni


Specielt fremhævede regler for holdturneringen

Hele reglementet kan læses her.

1. Holdet er forpligtet til at spille sine udekampe på den dag, hvor modstanderne (hjemmeholdet) har egne baner; til gengæld har man så selv ret til sine hjemmekampe på egne tidspunkter, også selv om modstanderne nødigt spiller den dag. Reglen er at hjemmeholdet bestemmer – men badmintonbestyrelsen opfordrer i øvrigt holdlederne til i god sportsånd at finde en løsning.

2. Hjemmekampe skal kunne afvikles uden for normal arbejdstid dvs. tidligst klokken 17 på hverdage, eller på lørdage og søndage tidligst klokken 10. Til hjemmekampe skal klubben råde over 2 baner i 2 timer; dog 2 baner i 1½ time (men ikke kun 1 time!) ved kampe i senior 4 og veteran 4. Til miniholdkampe skal man råde over 1 bane i 2 timer.

3. Hverdagskampe startende allerede klokken 16 kan som udgangspunkt ikke tillades, da kun få hold kan spille på dette tidlige tidspunkt. Har et hold hjemmebane klokken 16, har modstanderen ret til at forlange kampen flyttet til et andet tidspunkt; flyttes kampen til KFIU-hallen betaler hjemmeholdet for banen/flytningen. Det samme gælder kampe, der starter meget tidligt, det vil sige før klokken 10, i weekenden.

4. Ud over holdgebyret skal hjemmeholdet selv betale alle omkostninger, der er forbundet med at stille baner til rådighed for holdkampens afvikling. Hvis klubben ikke selv råder over en hjemmebane, betales en baneleje pr. holdkamp på ”hjemmebane” jfr. oversigten ovenfor.

5. Aldersgrænsen for at spille på hold i veteran 6 og veteran 4-rækkerne er, at spilleren skal være fyldt 35 år inden 1. september. Det skal bemærkes, at old boys-begrebet er erstattet af veteran.

6. Alle tilmeldte hold bliver fordelt i rækker primært (men ikke udelukkende) på grundlag af holdenes placering i sidste sæsons holdturnering. Nytilmeldte hold indplaceres efter formodet spillestyrke. I begge tilfælde kan turneringsledelsen vælge at indplacere anderledes.

7. Er der ønsker om en særlig indplacering, skal dette meddeles turneringsledelsen allerede ved tilmeldingen – det er umuligt for os at ændre i turneringsprogrammet senere.

8. ”Hjemmeholdet” (det i programmet førstnævnte hold) betaler for alle bolde, der bruges i holdkampen. Vi tilstræber at hvert hold får cirka halvdelen af kampene på hjemmebane.

9. Ved udsatte kampe er det de 2 holdledere, der selv aftaler ny dato. Denne dato skal være aftalt og rapporteret til turneringsledelsen senest 4 uger efter den oprindelige spilledato. Og kampen skal være spillet senest 8 uger efter den oprindelige spilledato, dog senest med udgangen af april. Ender den udsatte kamp med ikke at blive spillet, tabes kampen af det hold, som bad om ændring af den oprindelige Vi opfordrer holdlederne til at udvise sportsånd og ikke spekulere i dette.

10. Husk at ”minihold”-rækken er et godt tilbud til de firmaer, som kun har ganske få spillere, og som måske ellers ikke ville deltage i turneringen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi udsender nyhedsbrev med invitationer til events og tilmelding til holdturneringer samt inspiration og gode historier ca. én gang om måneden.