Bilag til dagsorden på repræsentantskabsmøde 2023

13. april 2023

Klik på hvert enkelt punkt for at se det relevante bilag.

  1. Konstituering af fremmødte
  2. Valg af dirigent
  3. Godkendelse af forretningsorden
  4. Beretning fra bestyrelsen
  5. Behandling af det reviderede regnskab - årsregnskab 2022, intern revisionspåtegning, ekstern revisionspåtegning
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Behandling af forslag til kontingent
  8. Orientering om budget for foreningen og for afdelingerne
  9. Valg i henhold til vedtægterne
  10. Eventuelt

 

Repræsentantskabsmødet vil blive afholdt i: 
Rødovregård - (LOEN), Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre 

Mødet starter kl. 18.00 og umiddelbart efter mødet serveres pølse og brød fra pølsevogn.
Der vil være øl og vand under mødet.

OBS! - Af hensyn til bestilling af mad, bedes tilmelding til spisning ske senest tirsdag den 18. april 2023 på info@fskbh.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi udsender nyhedsbrev med invitationer til events og tilmelding til holdturneringer samt inspiration og gode historier ca. én gang om måneden.