Klubindberetning 2022

22. december 2022

Så er det igen blevet tid til at alle medlemmer af Firmaidræt Storkøbenhavn skal indberette jeres aktive medlemmer for 2022.

Som medlem af Firmaidræt Storkøbenhavn, er man forpligtet til at udfylde og indsende klubindberetningsskemaet, jf. Firmaidræt Storkøbenhavns vedtægter §6.3. Klubber, der ikke indsender indberetningsskemaet, skal betale et gebyr fastsat af repræsentantskabsmødet = 400,00 kr.

Sidste frist for indsendelse af skemaet er den 19. januar 2023.

Indberetningsskemaet finder du her

Klubindberetningsskema for perioden 1. januar 2022 – 31. december 2022. Skemaet består af 2 ark; et med klubinformationer og et med medlemstal, hvor du skal udfylde alder og køn på jeres medlemmer. 

Udfyld venligst skemaet omhyggeligt og send det til info@fskbh.dk med underskrift på forsiden. Ved elektronisk fremsendelse er det nok at taste underskriften, da vi gemmer mailen som dokumentation. Skemaet kan også printes og sendes som brev. Adressen står også på skemaet.

Hvis klubben i forvejen indberetter til det Centralt ForeningsRegister (CFR), så kan klubben sende en kopi af skemaet til Firmaidræt Storkøbenhavn, og behøver ikke at taste tallene ind i indberetningsskemaet.

Hvorfor skal du som medlem udfylde indberetningsskemaet?

De indberetningstal som klubberne indberetter, er et vigtigt redskab, til at danne grundlag for de tilskud som Dansk Firmaidræt via tipsmidlerne udbetaler til Firmaidræt Storkøbenhavn. Disse tilskud er medvirkende til at vores aktiviteter kan udbydes til en fornuftig pris.

Vejledning til udfyldelse af skemaet

Klubben skal registrere alle sine aktive medlemmer.

- Aktive medlemmer defineres som medlemmer, der selvstændigt har indmeldt sig i foreningen og har betalt kontingent for aktivt medlemskab i minimum 3 måneder.

- På arbejdspladser med firmaidrætsaktiviteter, hvor der ikke er dannet en egentlig klub, er udøverne at regne for medlemmer alligevel.

- Bestyrelsesmedlemmer, trænere, æresmedlemmer med flere, som har frikontingent tælles også med som aktive medlemmer.

- Det samme medlem kan kun tælles med en gang pr. kalenderår pr. klub/afdeling.

 

Spørgsmål kan rettes til:

Henrik Lindby på info@fskbh.dk eller tlf. 3322 4444