Klubindberetning 2023

Så er det blevet tid til at alle medlemmer af Firmaidræt Storkøbenhavn skal indberette jeres aktive medlemmer for 2023.

Filen skal downloades før, du kan skrive i dokumentet. 
Hvis Download-knappen ikke kommer frem af sig selv, skal du klikke på "Filer" --> "Gem Som" --> "Download en kopi"

Sidste frist for indsendelse af skemaet er den 19. januar 2024. 
Send skemaet til info@fskbh.dk

Vejledning til udfyldelse af skemaet

Klubben skal registrere alle sine aktive medlemmer.

  • Aktive medlemmer defineres som medlemmer, der selvstændigt har indmeldt sig i foreningen og har betalt kontingent for aktivt medlemskab i minimum 3 måneder.
  • På arbejdspladser med firmaidrætsaktiviteter, hvor der ikke er dannet en egentlig klub, er udøverne at regne for medlemmer alligevel.
  • Bestyrelsesmedlemmer, trænere, æresmedlemmer med flere, som har frikontingent tælles også med som aktive medlemmer.
  • Det samme medlem kan kun tælles med en gang pr. kalenderår pr. klub/afdeling.

Udfyld venligst skemaet omhyggeligt og send det til info@fskbh.dk senest 19. januar 2024 med underskrift på forsiden.
Ved elektronisk fremsendelse er det nok at taste underskriften, da vi gemmer mailen som dokumentation.
Skemaet kan også printes og sendes som brev. Adressen står også på skemaet.

Klubindberetningsskema for perioden 1. januar 2023 – 31. december 2023. Skemaet består af 2 ark; et med klubinformationer og et med medlemstal, hvor du skal udfylde alder og køn på jeres medlemmer. 

Hvis klubben i forvejen indberetter til det Centralt ForeningsRegister (CFR), så kan klubben sende en kopi af skemaet til Firmaidræt Storkøbenhavn, og behøver ikke at taste tallene ind i indberetningsskemaet.

Sidste frist for indsendelse af skemaet er den 19. januar 2024.


Hvorfor skal du som medlem udfylde indberetningsskemaet?

Som medlem af Firmaidræt Storkøbenhavn er man forpligtet til at udfylde og indsende klubindberetningsskemaet, jf. Firmaidræt Storkøbenhavns vedtægter §6.3. Klubber, der ikke indsender indberetningsskemaet, skal betale et gebyr fastsat af repræsentantskabsmødet = 400,00 kr.

De indberetningstal som klubberne indberetter er et vigtigt redskab, til at danne grundlag for de tilskud som Dansk Firmaidræt via tipsmidlerne udbetaler til Firmaidræt Storkøbenhavn. Disse tilskud er medvirkende til at vores aktiviteter kan udbydes til en fornuftig pris.


Spørgsmål kan rettes til:

Henrik Lindby på info@fskbh.dk eller tlf. 3322 4444